Waar ligt de Rijn?

De Rijn is één van de langste rivieren van Europa en begint in Zwitserland. De Rijn stroomt door verschillende landen, langs verschillende steden naar de Noordzee. 

Hoofdstroom

Als we het hebben over de Rijn, dan bedoelen we de hoofdstroom zoals op de eerste kaart.

Met de hoofdstroom bedoelen we de grote rivier, zonder kleinere zijrivieren. Want die zijn er ook. Een heleboel!

Stroomgebied

Op de tweede kaart zie je het stroomgebied. Dat is het donker gekleurde gebied. Regen of sneeuw die in het stroomgebied valt, komt via kleine rivieren, beken en grondwater in de Rijn terecht. Via de Rijn stroomt het water naar de Noordzee. Regen die net buiten dit gebied valt, stroomt via een andere rivier naar zee. Een regendruppel die in Zwitserland net buiten het stroomgebied van de Rijn valt, zal meestal in de Middellandse Zee terechtkomen. Bijvoorbeeld via de Rhône in Frankrijk, of de Po in Italië.

De neerslag die in het stroomgebied van de Donau valt, komt uiteindelijk in de Zwarte Zee terecht.

Negen landen

Het stroomgebied ligt in negen landen. Op de kaarten zie je de vlaggen en afkortingen van die landen.
De afkortingen:

DE – Duitsland
BE – België
NL – Nederland
FR – Frankrijk
LU – Luxemburg
CH – Zwitserland
AT – Oostenrijk
IT – Italië
LI - Liechtenstein

Zijrivieren

Er komen heel veel rivieren en beken uit in de hoofdstroom van de Rijn.
Grote bekende zijrivieren horen dus ook bij het stroomgebied van de Rijn. Bijvoorbeeld de Moezel, de Main, de Saar, de Neckar en de IJssel.
In Nederland splitst de Rijn zich in verschillende rivieren die het water naar de zee brengen.