Waterkringloop

Al het water in het stroomgebied van de Rijn volgt de waterkringloop. ‘Kringloop’ betekent dat dingen zich in een vaste volgorde herhalen. Kijk maar eens naar de pijlen in de afbeelding van de waterkringloop.

Je ziet ook dat alles met elkaar in verbinding staat. Van Alpen tot Noordzee.

Waterkringloop

Waterkringloop

 

Kleine waterkringloop (2)

De kleine kringloop van water gebeurt boven zee. Als de zon zeewater verwarmt, verdampt het. De damp stijgt op en wordt in de lucht een wolk. Hoe hoger in de lucht, hoe kouder. Op grote hoogte verandert de waterdamp in druppels. Dan gaat het regenen. Het water komt weer in zee en kan later weer verdampen. Enzovoorts.

Grote waterkringloop (1)

Water verdampt overal, niet alleen boven zee. Er ontstaan dus overal wolken. Die drijven door de wind verder over het land. Als wolken bergen tegenkomen, moeten ze omhoog. De lucht is daar vaak koeler en kan het water niet meer vasthouden. Dan gaat het regenen of sneeuwen.

Het water komt op het land terecht. Via beken, rivieren, meren of grondwater stroomt het weer naar zee.

Ook sneeuw zal ooit smelten en terugstromen naar zee. Dit noemen we de grote waterkringloop.