Internationale samenwerking

Op deze site kun je van alles lezen over de Rijn en de bescherming van de Rijn.

Het is heel belangrijk dat de landen in het stroomgebied van de Rijn met elkaar afspreken wat we met de Rijn doen.

Het water van de Rijn houdt niet op aan de grens. Het water uit negen verschillende landen komt samen in de Rijn. De Rijn voert het af naar de Noordzee. Op weg naar de zee wordt de Rijn op heel veel verschillende manieren gebruikt. Dat noemen we gebruiksfuncties. Die gebruiksfuncties gaan niet altijd even goed samen. Met andere woorden, als je de Rijn ergens voor gebruikt, kun je de rivier niet altijd meer voor andere dingen gebruiken. En doordat mensen gebruik maken van de Rijn, kan de kwaliteit van het water minder worden.

Lees meer over de gebruiksfuncties.

Alles binnen het stroomgebied van de Rijn staat met elkaar in verbinding. Wat er op de ene plek gebeurt, kan gevolgen hebben voor een andere plek.

Daarom werken de landen in het stroomgebied samen. Om de Rijn te kunnen gebruiken en om de Rijn schoon te houden. We noemen dit internationale samenwerking.

Europese Ministers vergaderen over de Rijn (Foto’s: J. Abeling)

Europese Ministers vergaderen over de Rijn

Foto’s: J. Abeling

Europese Ministers vergaderen over de Rijn (Foto: J. Abeling)

Europese Ministers vergaderen over de Rijn

Foto: J. Abeling