Waarom en waaraan samenwerken?

Water houdt niet op aan de grens. Wat op de ene plek gebeurt heeft gevolgen voor de andere plek. En andersom. Als we de Rijn willen blijven gebruiken en schoon willen houden, lukt dat het beste als we samenwerken.

Een voorbeeld: Langs de Rijn wordt het rivierwater gebruikt om er drinkwater van te maken en om gewassen mee te besproeien. Als de andere landen verderop in het stroomgebied het water niet schoon houden, of zelfs vervuilen, krijgt Nederland Rijnwater dat niet meer te gebruiken is. Of Nederland moet het vuile water schoonmaken.

Andersom moet Nederland de trekvissen die uit zee komen door laten zwemmen. Daarom zullen de Haringvlietsluizen vlakbij de Noordzee op een kier gezet worden. Zodat de vissen door de sluizen kunnen. Anders kunnen deze vissen hun paaigebieden (plekken waar vissen samenkomen om te paren) in zijrivieren van de Rijn in Duitsland en Frankrijk niet bereiken. We willen ook graag dat deze vissen kunnen doorzwemmen naar Zwitserland omdat ze daar vroeger ook veel voorkwamen. Maar dat lukt nu nog niet. Er moeten nog een paar vispassages in de Duits-Franse Bovenrijn worden gebouwd, zodat de vissen daar langs de grote stuwen met waterkrachtcentrales kunnen zwemmen.

In het Rijnverdrag staat hoe belangrijk we de Rijn vinden en er staan afspraken in die gaan over de bescherming en de manier van samenwerking.

Een geheel

De Rijn is meer dan stromend water. Alle planten en dieren, de lucht, de bodem en het water vormen samen een geheel. Ervoor zorgen dat dit geheel goed werkt en dat het ook in de toekomst nog bestaat, is de belangrijkste afspraak waaraan gewerkt wordt.

Eigenlijk zeggen we dus dat alle onderdelen van de Rijn, hoe klein ook, beschermd moeten worden, zodat het Rijngebied nu en in de toekomst een fijn gebied is om te leven.

Duurzame ontwikkeling

Met duurzame ontwikkeling bedoelen we dat we alles wat we nu met de Rijn doen, ook over bijvoorbeeld dertig jaar nog kunnen doen: drinkwater eruit halen, erover varen, vis vangen, langs de Rijn wonen en goederen maken of gewoon vrije tijd aan de oevers besteden.

Er wordt dus hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er minder schadelijke stoffen in de Rijn terechtkomen. We willen de kwaliteit van het water zo goed mogelijk hebben en houden, zodat we er nu en in de toekomst drinkwater uit kunnen maken. We willen dat planten en dieren ook in de toekomst in de Rijn kunnen overleven. En we willen goed beschermd zijn tegen overstromingen. Of in ieder geval goed voorbereid zijn.

We snappen dat we samen moeten werken en dat doen we dan ook. Dat gaat steeds beter, maar het kan nog beter. Nog lang niet alle problemen zijn opgelost.

Goede samenwerking

De samenwerking tussen de landen gaat al zo goed dat de ICBR twee prijzen heeft gekregen. Een Europese en een wereldprijs die worden uitgereikt aan organisaties die werken aan de bescherming van rivieren.