Leven met de Rijn

De Rijn is erg belangrijk voor mensen. Er leven veel mensen langs de Rijn en sommige steden zijn al erg oud. Mensen gebruiken het water van de Rijn bijvoorbeeld om er drinkwater van te maken, om erin te vissen of om over te varen. Veel industriebedrijven zijn langs de Rijn gevestigd. Zij gebruiken het water van de Rijn of vervoeren goederen op de rivier.

Een leven met de Rijn heeft dus veel goede kanten, maar er zijn ook gevaren.