Leven met water

Vroeger beschermden we ons vooral tegen het water van de rivier met oplossingen zoals dijken. Het water tegenhouden dus. In plaats van te strijden tegen water, proberen we tegenwoordig ook te leven mét water. Er wordt meer ruimte gegeven aan de rivier. En als er zo nu en dan toch een overstroming is, zijn we daar op voorbereid. Dat doen we op vijf manieren.

Water hoort erbij

Water is een onderdeel van het landschap. Het water van de Rijn hoort bij de ruimte die wij gebruiken. Daar moeten we rekening mee houden bij het inrichten van de ruimte.

De Rijn (Foto: K. Wendling, LUWG Rijnland-Palts)

De Rijn (Foto: K. Wendling, LUWG Rijnland-Palts)

 

Water vasthouden

Overal in het stroomgebied van de Rijn wordt het water zo lang mogelijk vastgehouden. Met bouwwerken zoals sluizen en door gebieden te maken waar het water tijdelijk kan worden opgeslagen. Als er dan heel veel neerslag is, hoeft de rivier dit niet allemaal meteen af te voeren. De neerslag wordt langzaam afgevoerd door de hoofdstroom en de zijrivieren.

Ruimte voor de rivier

Vroeger hebben we de Rijn minder ruimte gegeven. Tegenwoordig krijgt de rivier juist meer ruimte. We maken meer plek voor het water, waardoor er minder kans op hoogwater is. We maken uiterwaarden bijvoorbeeld weer groter. Delen van polders worden weer onder water gezet.

Wanneer we nieuwe bedrijventerreinen of woonwijken aanleggen, bedenken we goed waar we dat doen. Liever niet meer in gebieden die wel eens zouden kunnen overstromen. Want de Rijn moet de ruimte hebben.
Ruimte voor de rivier gaat goed samen met natuurbescherming. Door gebieden te maken die mogen overstromen, krijgen het water en de natuur meer ruimte!

Natuurlandschap (Foto: D. Putscher)

Natuurlandschap

Foto: D. Putscher

 

Ken het gevaar!

Hoogwater en de gevaren van te veel water blijven altijd bestaan. We moeten deze gevaren kennen om niet verrast te worden door bijvoorbeeld een overstroming. Mensen kunnen bijvoorbeeld op een kaart op internet zien of het gebied waar ze wonen zou overstromen als het water in de rivier erg hoog komt te staan.

Bekijk de kaart.

 

Samenwerking

Het water in de Rijn trekt zich niets aan van grenzen. In het hele stroomgebied van de Rijn werken daarom verschillende landen samen. Door de handen ineen te slaan kun je meer bereiken. Sommige problemen kun je alleen maar samen oplossen. Vooral wat betreft de bescherming tegen hoogwater, maar ook de waterkwaliteit of de bescherming van de natuur langs de rivier.

Lees meer over samenwerking.