Minder plek voor water

 

Bij hoogwater is er kans op overstromingen. Een van de oorzaken is dat het landschap rond de Rijn steeds meer door mensen is ingericht. Door het bouwen van huizen en bedrijven is er steeds minder ruimte voor de rivier overgebleven. Het water zal hoger staan. Pak maar eens een breed schaaltje en doe er een laagje water in. Giet het over in een smal glas. Het waterpeil in het glas zal hoger zijn.

Minder ruimte, waterpeil hoger

Minder ruimte, waterpeil hoger

Smallere opening, hardere straal

Smallere opening, hardere straal

In een glas stroomt het water niet weg. In een rivier wel. Wanneer de rivier minder ruimte krijgt, moet het water sneller afgevoerd worden. De rivier gaat sneller stromen. Denk maar aan een tuinslang die je dichtknijpt. Het water moet door een kleinere opening en de straal wordt harder. Het water in de Rijn stroomt tegenwoordig meer dan twee keer zo snel als vroeger!

Kortom, doordat we de rivier minder ruimte geven, komt het water omhoog en gaat het krachtiger stromen.   

Cultuurlandschap

Een landschap dat door mensen is ingericht, noemen we een cultuurlandschap. Het stroomgebied is in de loop der tijd steeds meer uit cultuurlandschap gaan bestaan.

Het gebied rond de Rijn wordt gebruikt voor landbouw en er staan huizen en fabrieken langs de rivier. Om die gebieden te beschermen tegen het water zijn op veel plaatsen dijken gemaakt. Ook dijken horen bij een cultuurlandschap.

 

Natuurlandschap

Een landschap dat helemaal door de natuur is gevormd heet een natuurlandschap. Bijvoorbeeld bossen en meren. Vroeger was er meer natuurlandschap in het stroomgebied. In het gebied rond de Rijn kon in die tijd veel extra water achterblijven. En als die gebieden af en toe overstroomden, maakte dat niet uit!