Wapen je tegen het water

We proberen te voorkomen dat het water in de Rijn te hoog of te laag komt te staan. Maar dat lukt niet altijd helemaal. 

Wat kunnen we doen?

Om tijdens een droge periode toch voldoende water te hebben, proberen we water vast te houden. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met speciale gebieden om water op te vangen. Hiervoor worden bekkens aangelegd, zogenaamde retentiebekkens. Als er hoogwater in de rivier is, kan hier water in worden vastgehouden. Zo hoeft de rivier op dat moment iets minder water af te voeren. Op die manier kunnen we het water beter sturen en door de Rijn afvoeren wanneer het kan en wanneer we het nodig hebben.

Water tegenhouden

We proberen er ook voor te zorgen dat het hoogwater niet teveel schade aanricht. Dat kan door gebieden te beschermen en het water tegen te houden. 

Dijken staan langs de rivier en beschermen het gebied achter de dijk tegen water uit de rivier. Ze zijn er in verschillende soorten en maten. Ze zijn vaak begroeid met gras en soms loopt er bovenop de dijk een weg.

Een keermuur is een rechte muur die het water van de rivier tegenhoudt. Keermuren zijn meestal gemaakt van beton en nemen minder plek in dan een dijk. Ook zijn er muren die alleen bij hoogwater worden gebruikt, vooral in steden en dorpen.

Een stuwdam houdt het water in een rivier tegen. Het water wordt achter de dam opgespaard. Zo ontstaat een soort meer: een stuwmeer.

Dijk (Foto: BMUB)

Dijk (Foto: BMUB)

 

Nadelen van tegenhouden

Met deze oplossingen wordt het water tegengehouden tot een bepaalde hoogte. Maar het kan zijn dat het water nóg hoger komt. Dan stroomt het alsnog over de dijk heen.

De schade is dan vaak extra groot, omdat mensen die bijvoorbeeld achter een dijk wonen zich veilig voelen. Ze houden meestal weinig rekening met een overstroming!

Water tegenhouden werkt ook alleen op die plaats. Als op een bepaalde plek het water wordt tegengehouden door een keermuur, zal hoogwater sneller doorstromen naar de volgende plek. Op plekken waar geen keermuur of dijk staat, kan de Rijn alsnog overstromen!

Veel oude dijken zijn niet zo stevig meer. Ze moeten worden versterkt. Het onderhoud aan dijken en dijkversterking is erg duur.

Dijkversterking (Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jan Muijs)

Dijkversterking (Foto: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jan Muijs)